top of page
תמונה לוחמים במעגל עם תומר, פנים מטושטשות.png
תמונת קבוצה בנחל_edited.jpg

 חרבות ברזל

"הדרך אל המחר...
מתחילה היום"

אודותינו

לוחמות ולוחמים רבים מתמודדים לאחר השחרור מצה"ל עם השפעות של אירועי לחימה בחיי היום יום. עמותת בשביל המחר מסייעת להם בהתמודדות עם האירועים מהשירות הצבאי. פעילות העמותה כוללת מסעות קבוצתיים בטבע המונחים על ידי אנשי מקצוע. במסגרת מסעות אלו המשתתפים לומדים ומתרגלים מודל לחיזוק החוסן הנפשי לצד מעגלי שיח המהווים מרחב מוגן בהם כל אחד יכולו לשתף את הקבוצה באירועי לחימה שחוו ובתהליך ההתמודדות איתם.

עורב נחל אלמוג 8.jpg

לכל לוחמ.ת מגיע מסע שחרור

מסייעים ללוחמים ולוחמות משוחררים בהתמודדות עם חוויות לחימה באמצעות פעילות קבוצתית מונחית בטבע

לכל לוחמ.ת מגיע מסע שחרור

מסייעים ללוחמים ולוחמות משוחררים בהתמודדות עם חוויות לחימה באמצעות פעילות קבוצתית מונחית בטבע

תהליך-קבוצתי_edited.jpg

תהליך קבוצתי

מסע בשביל המחר מתנהל כקבוצת  תמיכה ולמידה,  עבור לוחמות ולוחמים שחוו אירועים משמעותיים במהלך שירותם הצבאי. חלק מהקבוצות הינן אורגניות  (צוות או מחלקות  שלחמו יחד ובמהלך המסע לומדים לדבר ביניהם ב"תדר חדש" ופתיחות תוך שיתוף נקודתם מבטם האישית על אירועי לחימה משותפים). קבוצות נוספות,  "הטרוגניות"  המורכבות ממשתתפים שמגיעים מיחידות שונות בצה"ל בקבוצות אלו, המשתתפים מכירים לראשונה בתחילת תהליך המסע.

 תהליך אישי

במסגרת המסע עובר כל משתתף תהליך אישי בתהליך אותו עוברת הקבוצה כולה. כך המשתתפים לומדים על מקורות החוסן האישיים שלהם, מגוונים את סגנונות ההתמודדות ומתנסים  בשיח רגשי משתף בקבוצה.

תהליך אישי תמונה עמותה בשביל המחר
תמונה מהטבע עמותה בשביל המחר

עבודה עם הטבע

במסעות בשביל המחר  הקבוצה שוהה מרבית שעות היום בטבע ועושה בו שימוש . השהות בטבע מסייעת ליצירת אווירה פתוחה ומרחיבת לב. הטבע מחזיר את המשתתפים לחוויות חיוביות מתקופת הילדות ומאפשר תחושה של רציפות, המשכיות,  צמיחה והתחדשות  המסייעים לתהליך האישי והקבוצתי.

הצטרף למסע
bottom of page