top of page

הי כולם. בני משפחה, חברים וכל מי שמוכן לסייע.
אנחנו מעוניינים לצאת כצוות למסע לעיבוד חוויות מבצעיות מהשירות הצבאי עם עמותת "בשביל המחר". 
המסע נערך במסגרת קבוצתית בטבע ומונחה על ידי שני אנשי מקצוע.
עבורנו זו הזדמנות חד פעמית להטות שכם ולסייע ביחד לאלו מתוכנו שעדיין מתמודדים עם חוויות אלו, ואנחנו זקוקים לעזרתך.
המסע ממומן בין היתר מהשתתפות עצמית שלנו ומתרומות.
כל תרומה, קטנה כגדולה תוכל לעזור.

פלס"ר צנחנים, נוב 01

bottom of page