top of page
הסיפור של עמותת בשביל המחר

הסיפור שלנו

לוחמות ולוחמים רבים מתמודדים לאחר השחרור מצה"ל עם השפעות של אירועי לחימה בחיי היום יום. עמותת בשביל המחר מסייעת לאותם לוחמים ולוחמות משוחררים בהתמודדות עם האירועים מהשירות הצבאי. פעילות העמותה כוללת מסעות קבוצתיים בטבע המונחים על ידי אנשי מקצוע. במסגרת מסעות אלו המשתתפים לומדים ומתרגלים מודל לחיזוק החוסן הנפשי ומתקיימים מעגלי שיח המהווים מרחב מוגן בהם כל אחד יכול לשתף את הקבוצה באירועי לחימה שחווה ובתהליך ההתמודדות איתם. 

bottom of page