top of page

תהליך המסע בשביל המחר

מפגש פתיחה

השלב הבא הוא מפגש הפתיחה - מפגש בן יומיים בימים חמישי ושישי (עד 13:00) ומתרחש באתר כלשהו בארץ. במפגש זה מכירים לראשונה את המשתתפים הנוספים במסע, ומסעות של צוות אורגניים נפגשים שוב עם החברים בפלטפורמה שונה מאוד מזו שהכירו עד עכשיו.

 

במהלך המפגש כותבים יחד "חוזה קבוצתי" שמנוסח ע"י המשתתפים אשר משמעותו שמאפשרים מקום לשיח רגשי בריא ופתוח.

2

היום שאחרי המסע

כשבועיים לאחר תום הפרק המרכזי מתקיים מפגש הפרידה בו מסכמים את התהליך ומדברים על "היום שאחרי המסע".

 

מפגש זה נמשך לאורך מספר שעות ביום חמישי או שישי.

4

 תהליך המסע מתחיל בפגישה להיכרות ראשונית ותיאום ציפיות עם צמד המנחים שילוו את התהליך כולו. מיקום המפגש נקבע בהתאם לנוחות המנחים והמשתתפים.

היכרות ראשונית

1

פרק המסע המרכזי

מספר ימים לאחר מפגש הפתיחה (בין 3 ל-10 ימים) יוצאים לפרק המרכזי של המסע: 8 ימים (שני עד שני) למסעות הטסים לחו"ל, ו-6 ימים (ראשון עד שישי) למסעות המתקיימים בישראל.

 

במהלך פרק זה יפגשו מחדש המשתתפים את עצמם ואת חבריהם לקבוצה ויעברו יחד תהליך מנטלי משמעותי שיחזק את הקשר ביניהם ויגרום להם להבין בצורה מוצלחת יותר כיצד להתמודד עם חוויות שעברו והשאירו בהם חותם ובנוסף יוכלו לרכוש כלים להתמודדות עם מגוון מכשולי החיים שיוצבו בפניהם בעתיד.

3

פעילות המשך בוגרים

בחודשים שלאחר המסע מתקיימים עוד 2 עד 4 מפגשים חודשיים, שמטרתם לאמן את הקבוצה כקבוצת תמיכה שממשיכה להתנהל בצורה עצמאית.

5
bottom of page