top of page
הסיפור של עמותת בשביל המחר

תקנון ומדיניות פרטיות

תקנון מדיניות פרטיות לאתר העמותות "בשביל המחר "- ע"ר 580512143
בעמותת "בשביל המחר" אנו מחויבים להגן על הפרטיות והמידע האישי של מבקרי האתר שלנו. מדיניות
פרטיות זו מסבירה כיצד אנו אוספים, משתמשים וחושפים מידע כאשר אתה מבקר באתר האינטרנט שלנו
ומקיים אינטראקציה עם הטפסים המקוונים שלנו.


איסוף מידע:
כאשר אתה מבקר באתר האינטרנט שלנו, איננו אוספים מידע אישי או משתמשים בעוגיות כדי לעקוב אחר
התנהגות הגלישה שלך. אנו אוספים רק את המידע שאתה מספק מרצון באמצעות הטפסים המקוונים שלנו,
כגון טפסי יצירת קשר, טפסי הרשמה או טפסי תרומה. סוגי המידע האישי שאנו עשויים לאסוף כוללים בין
היתר:
• שם
• כתובת דוא"ל
• מספר טלפון
• כתובת
• סכום תרומה

שימוש במידע:
אנו משתמשים במידע שאתה מספק באמצעות הטפסים המקוונים שלנו אך ורק למטרה שלשמה הוא נשלח.
זה עשוי לכלול, אך לא מוגבל ל:
• יצירת קשר איתך כדי להשיב לפניות או בקשות שלך
• שליחת עדכונים לגבי הארגון, האירועים והפעילויות שלנו
• עיבוד התרומות או ההרשמות שלך
• לספק לך מידע על השירותים, התוכניות או הקמפיינים שלנו

גילוי מידע :
איננו מוכרים, סוחרים או מעבירים את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים ללא הסכמתך. אנו עשויים
לחשוף את המידע שלך לספקי השירותים המהימנים שלנו, המסייעים לנו בתפעול האתר שלנו ובביצוע
הפעילות שלנו, כל עוד הם מסכימים לשמור על סודיות המידע שלך ולהשתמש בו אך ורק למטרות שלשמן
הוא נמסר. אנו עשויים גם לחשוף את המידע שלך אם נדרש על פי חוק או כדי להגן על זכויותינו, בטיחותנו או
רכושנו.


אבטחת מידע:
אנו נוקטים באמצעים סבירים כדי להגן על המידע האישי שאתה מספק לנו מפני גישה לא מורשית, שינוי,
חשיפה או השמדה. עם זאת, שים לב ששום שיטת שידור דרך האינטרנט או אחסון אלקטרוני אינה מאובטחת
ב,100%- ואיננו יכולים להבטיח אבטחה מוחלטת של המידע שלך.


אתרי צד שלישי :
האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי. לידיעתך, מדיניות פרטיות זו אינה חלה על אתרים אלה,
ואיננו אחראים לנוהלי הפרטיות שלהם. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות של אתרים אלה לפני
מסירת מידע אישי.

פרטיות ילדים:
האתר שלנו אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 1
8 איננו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים. אם אתה הורה או
אפוטרופוס ומאמין שילדך סיפק לנו מידע אישי, אנא צור איתנו קשר, ואנו ננקוט בצעדים כדי להסיר את
המידע מהרישומים שלנו.


עדכונים למדיניות הפרטיות:
אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת על ידי פרסום הגרסה המתוקנת באתר האינטרנט
שלנו. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת כדי להישאר מעודכן לגבי האופן שבו אנו אוספים,
משתמשים וחושפים את המידע האישי שלך.

ניתן לבטל את התרומה תוך 14 ימים מיום ביצוע התרומה, יש לפנות למייל office@bshvil.org


בהסכמה על שימוש באתר שלנו ושליחת מידע אישי באמצעות הטפסים המקוונים שלנו, אתה מסכים
לאיסוף, שימוש וחשיפה של המידע שלך כמתואר במדיניות פרטיות זו.

העמותה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בתרומה, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד.


צור קשר אם יש לך שאלות או דאגות כלשהן לגבי מדיניות פרטיות זו או נוהלי הפרטיות שלנו, אנא צור איתנו קשר בכתובת: office@bshvil.org

כתובת העמותה מורד הנחל 17, חופית

טלפון 058-6484030

עודכן לאחרונה: 27/6/23

bottom of page