top of page
מעגל לוחמים מול הנוף.jpg
just leaves.png

Bshvil בשביל המחר

 מסייעים ללוחמים משוחררים בהתמודדות עם חוויות לחימה
באמצעות פעילות קבוצתית מונחית בטבע

פעילות העמותה ממומנת באמצעות תמיכה משרד הביטחון ותרומות מאנשים פרטיים ומחברות.

קובץ מאמרים וכתבות מן התקשורת על העמותה

צוות העמותה מונה כ-60 מנחים: פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מנחי קבוצות ומנחי קבוצות בטבע. פעילות העמותה מובלת על ידי ועד מנהל והנהלה פעילה.

פעילות העמותה מלווה במחקר מגוון מתחומי מדעי החברה. המחקר עוסק בבחינת משתני הנחייה, פעילות מונחית בטבע, טראומה וחוסן.

שותפים לדרך

just leaves.png

תורמים

שותפים לדרך
תורמים לנו

שותפים מקצועיים

שותפים מקצועיים
עמותות לוחמים

עמותות לוחמים